Tungal Pitesti
Tungal Pitesti


Declaratia conducerii organizatiei privind politica si obiectivele in domeniile calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale.

Prin prezenta declaratie, semnata, difuzata si afisata, Directorul general al S.C. TUNGAL CONSTRUCT SRL, asigura adoptarea si promovarea unei politici in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale, care ia in considerare cerintele de management stabilite prin documentele de referinta SR EN ISO 9001-2001, SR EN ISO 14001-2005 si OHSAS 18001-2004, urmand crearea unui cadru adecvat de echilibrare a interesului economic cu cel ecologic, considerand satisfacerea deplina a cerintelor si asteptarilor clientilor si salariatilor, profitabilitatea si protectia mediului inconjurator, tinand cont de impacturile sale potentiale de mediu privind poluarea aerului, apei, solului, ca baza pentru o dezvoltare durabila a organizatiei.

Obiectivele si angajamentele principale ale sistemului de management integrat calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala (SMCMS), stabilite in cadrul politicii in aceste domenii, sunt definite de conducerea organizatiei astfel:
 • a) Ofertarea si realizarea de lucrari de constructii pentru clienti, la un nivel de calitate peste asteptarile acestora si conforme cu prevederile reglementarilor tehnice aplicabile in domeniu, inclusiv in ceea ce priveste protectia mediului;
 • b) Tinerea sub control si imbunatatirea continua a proceselor de productie, si a performantei de mediu, prevenirea poluarii, cresterea de la an la an a gradului de implementare a cerintelor de performanta si eficienta a lucrarilor de constructii executate, reducerea in fiecare an a reclamatiilor clientilor , asigurand mentinerea imaginii de marca a organizatiei;
 • c) Adoptarea celor mai noi si performante tehnologii si echipamente de productie si de protectie care determina in mod preponderent calitatea lucrarilor, respectandu-se cerintele legale de mediu, sanatate si securitate ocupationala, precum si alte cerinte la care organizatia subscrie
 • d) Rezolvarea prompta a tuturor problemelor care conditioneaza realizarea calitatii, protectia mediului si eliminarea cauzelor care pot provoca neconformitati in executarea lucrarilor sau situatii de urgenta si accidente cu impact asupra mediului;
 • e) Evaluarea, tinerea sub control, prevenirea si reducerea riscurilor de producere a accidentelor, bolilor profesionale si impactului asupra mediului inconjurator;
 • f) Instituirea unui mediu de munca adecvat pentru a realiza procese/ produse/ servicii la nivelul cerintelor, imbunatatind continuu performantele globale ale organizatiei;
 • g) Monitorizarea activitatilor cu pericol deosebit sau iminent, prevenirea producerii de pagube propriilor salariati sau altor parti interesate;
 • h) Instruirea si motivarea tuturor angajatilor organizatiei, in scopul asumarii responsabilitatilor si cresterii constientizarii privind calitatea, mediul, sanatatea si securitatea ocupationala, precum si cresterea continua a performantelor organizatiei;
 • i) Mentinerea certificarii sistemului de management al calitatii si asigurarea implementarii sistemului integrat de management calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala (SMCMS) si obtinerea certificarii sistemului integrat pana la sfarsitul anului 2007.

Pentru indeplinirea obiectivelor calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale enuntate, conducerea organizatiei se angajeaza sa aplice masurile necesare pentru ca:
 • a) Politica si obiectivele in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale, sa fie bine intelese si aplicate la toate nivelurile organizatorice ale societatii, prin difuzarea, informarea si prelucrarea cu intregul personal, in cadrul unui proces adecvat de comunicare interna;
 • b) Cerintele si dispozitiile sistemului de management integrat (SMCMS), descrise in prezentul manual si detaliate in procedurile aferente sa fie implementate si respectate integral;
 • c) Sa asigure masurile si conditiile tehnico-materiale, precum si resursele umane si cele financiare, necesare implementarii si mentinerii proceselor SMCMS;
 • d) Sa se asigure prioritatea cerintelor privind calitatea, mediul, sanatatea si securitatea ocupationala, fata de cele financiare, in luarea deciziilor referitoare la activitatile organizatiei astfel incat obiectivele si tintele sa fie stabilite, analizate si imbunatatite;
 • e) Sa se garanteze independenta in luarea deciziilor de confirmare a calitatii lucrarilor executate, precum si confidentialitatea informatiilor si datelor obtinute sau procesate in cursul desfasurarii activitatilor;
 • f) Sa se analizeze periodic evolutia SMCMS, a compatibilitatii acestuia cu situatia de fapt, precum si eficacitatea implementarii lui si sa actualizeze cand este cazul documentele aferente.

Directorul general numeste un Responsabil calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala (RCMS) pe care il investeste cu autoritatea necesara, pentru gestionarea documentelor si pentru analizarea si evaluarea continua a nivelului de implementare si a eficacitatii SMCMS.

Aceasta politica este comunicata intregului personal al organizatiei, colaboratorilor externi, furnizorilor, subcontractantilor, implicati in realizarea activitatilor si executarea lucrarilor din profilul S. C. TUNGAL CONSTRUCT SRL. Prezenta declaratie este disponibila publicului si tuturor celor interesati prin afisarea sa la sediu si publicarea in pagina de web a organizatiei.

In calitate de Director general ma angajez sa asigur resursele necesare si imi asum intreaga responsabilitate pentru definirea, implementarea si mentinarea Sistemului integrat de management calitate, mediu , sanatate si securitate ocupationala la toate nivelurile functionale si de executie din organizatie; s? creez cadrul optim pentru Ómbun?t??irea continu? a SMCMS ?i pentru prevenirea polu?rii, s? m? asigur permanent c? activitatea organiza?iei este conform? cu cerin?ele legale de mediu, SSO ?i cu alte cerin?e aplicabile la care aceasta subscrie.

Managementul la cel mai inalt nivel analizeaza periodic implementarea si functionarea sistemului de management integrat si se angajeaza pentru imbunatatirea continua a acestuia, avand ca garantie competenta, responsabilitatea si implicarea tuturor nivelurilor ierarhice pentru indeplinirea obiectivelor fixate.
DIRECTOR GENERAL
Ing.Cristea Iulian


Adresa: Str. Justitiei, nr. 1, bl. 1, sc. A, apt. 1
Cod Postal: 110002
Pitesti

Telefon: 0248 -214320
Fax: 0248-213856
E-mail: tungal.arges@yahoo.com

stiri

Momentan nu exista nici o stire despre Grupul Tungal.